10:39:04 28-09-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Email In PDF.
Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022; Vui lòng tải file Nội dung Quyết định và Thông báo tại đây./.
 

Tin mới nhất