12:36:17 28-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo kết quả xét tuyển viên chức  (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022 như sau; vui lòng tải file nội dung thông tin tại đây; Trân trọng./.
 

Latest News