10:23:53 29-09-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II trân trọng Thông báo thông tin kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá; vùi lòng tải file về; Trân trọng./.
 

Tin mới nhất