12:11:37 28-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo chiêu sinh 02 lớp kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4

Thông báo chiêu sinh 02 lớp kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến Quý cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân về việc chiêu sinh 02 lớp kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4; Vui lòng tải file nội dung tại đây


 

Latest News