11:32:28 28-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Khởi động chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Đăk Nông

Khởi động chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Đăk Nông

E-mail Print PDF

Ngày 7/4, tại TP. Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông làm việc với đơn vị tư vấn là Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II (Bộ Nông nghiệp và PTNT) để chuẩn bị thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Đắk Nông. 

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã nêu mục tiêu của Đề án là nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đề án xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát công việc ngành, từng bước tích hợp vào dữ liệu kinh tế - xã hội chung của tỉnh, quốc gia.

(Đại diện đơn vị tư vấn cam kết đầu ra sản phẩm vào tháng 12/2022)

Đề án hướng đến các nội dung đầu ra về số hóa dữ liệu: xây dựng dữ liệu động, thống kê, dự báo tức thời, chính xác thông tin ngành, quản lý truy xuất trực tuyến; số hóa cơ sở chế biến, thu mua, so sánh dữ liệu qua các năm, thời kỳ. Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án từ 3-5 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, trên cơ sở cung cấp dữ liệu thô của tỉnh, đơn vị tư vấn sẽ trực tiếp nhập dữ liệu đầu vào trên môi trường ứng dụng. Đơn vị tư vấn yêu cầu tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trong lĩnh vực được phân công quản lý.

(Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc với Lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II)

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ nét hơn những thế mạnh, điểm nổi bật của tỉnh so với các tỉnh, thành phố khác trong khu vực, cả nước. Cụ thể như lợi thế của nông nghiệp Đắk Nông, nhất là về đất đai, khí hậu, nét riêng về tiềm năng lâm nghiệp.

Việc chuyển đổi số chú ý các yếu tố nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đồng bộ nguồn lực, phát triển bền vững, hài hòa với các sở, ngành liên quan. Chuyển đổi số phải giúp giải quyết được những vấn đề lớn đang đặt ra hiện nay như: sản xuất nhỏ lẻ, chưa tập trung, cung cầu chưa gặp nhau…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị đơn vị tư vấn chú ý nhiều hơn đến lợi thế cạnh tranh trong nông nghiệp của tỉnh nhằm thu hút đầu tư. Đơn vị tư vấn cần chỉ rõ việc gì phải làm ngay, đến bao giờ cho kết quả cụ thể, cuối cùng chứ không làm theo kiểu chung chung.

(Tin, ảnh Hông Thoan; trích từ nguồn Báo Đăk Nông điện tử) 

 

Latest News