19:17:09 10-04-2021
Trang chủ Hoạt động Đảng Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản; Nội dung thông báo xin vui lòng tải file về
 

Tin mới nhất