23:31:40 28-09-2022
Trang chủ Tin tức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, Quốc phòng và An ninh

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, Quốc phòng và An ninh

Email In PDF.

Sáng ngày 29/7/2020 tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3; Lớp có 30 học viên  đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

(Tiến sĩ Đinh Công Tiến – Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II)

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh (QPAN), kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố QPAN. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ trong tình hình mới.

(Thiếu tá Lê Ích Linh – Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh)

Khóa học yêu cầu các học viên cần học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP&AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

(Quang cảnh lớp học) 

 

Tin mới nhất