17:22:38 29-09-2023
Trang chủ Hoạt động Đảng Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 29/2018 tại Bệnh viện Thống Nhất

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 29/2018 tại Bệnh viện Thống Nhất

Email In PDF.

Ngày 10/7/2018 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II cùng Bệnh viện Thống Nhất tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 29/2018 tại Bệnh viện.

Đến dự Lễ khai giảng lớp học có ông Đinh Công Tiến – Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, ông Nguyễn Đức Công – Giám đốc bệnh viện Thống Nhất và các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng, thầy cô, cùng 88 tân học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 29/2018.  

(Đại biểu tham dự lễ)

Đây là khóa học Bệnh viện Thống Nhất phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, mở lớp đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cho các cán bộ, viên chức. Lớp học có 88 học viên được tổ chức theo hình thức vừa làm vừa học, học vào 02 ngày trong tuần (thứ ba và ngày thứ bảy). Thời gian học diễn ra trong 12 tháng theo chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Thông qua Khóa học, học viên được bồi dưỡng, bổ sung những lý luận cơ bản về nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một số quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nội dung về khoa học hành chính, quốc phòng – an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác mặt trận Tổ quốc… 

 

Tin mới nhất