13:20:43 06-02-2023
Trang chủ Tin tức Công ty TNHH Cao su Việt Lào phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức lớp “Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung” tại tỉnh Pakse nước Lào

Công ty TNHH Cao su Việt Lào phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức lớp “Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung” tại tỉnh Pakse nước Lào

Email In PDF.

Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 24/3/2018 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II phối hợp với Công ty TNHH Cao su Việt Lào tổ chức lớp “Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung” cho các cán bộ là Trưởng phó các phòng chức năng; Giám đốc, phó giám đốc nông trường, xí nghiệp và tương đương; Các cán bộ quy hoạch của các phòng chức năng, các nông trường, xí nghiệp và các đơn vị trực thuộc; Đội trưởng, đội phó sản xuất và tương đương.

 

 (Các học viên tham dự buổi học)

  Tham gia lớp học có 37 học viên thuộc các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Cao su Việt Lào tại Lào và đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II.

Qua chương trình giảng dạy đã giúp học viên hiểu rõ bản chất của công tác quản lý để hiểu cơ cấu tổ chức của công ty, nông trường, đội sản xuất; xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của công ty, phòng ban, nông trường, đội sản xuất để điều hành và phối hợp hoạt động hiệu quả. Thực hành được những kỹ năng cơ bản trong hoạt động tham mưu, hoạt động quản lý và hoạt động lãnh đạo đơn vị do mình phụ trách. Hiểu tâm lý người lao động, biết vận dụng phong cách lãnh đạo phù hợp và xây dựng văn hóa tổ chức để xây dựng tập thể đồng thuận và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

 

Tin mới nhất