23:50:45 29-11-2022
Trang chủ Tin tức Hội nghị thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Hưng

Hội nghị thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Hưng

Email In PDF.

Sau một thời gian hỗ trợ địa phương những việc để chuẩn bị thành lập HTX, vào ngày 07/11/2017, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (CCD) thuộc trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II (CMARD 2) đã cùng người dân tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Tân Hưng tại Nhà văn hóa xã Tân Hưng. Gần 100 thành viên đã tham dự hội nghị bên cạnh sự có mặt của đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy - UBND xã Tân Hưng.

 

Toàn cảnh hội nghị thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Hưng

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Hưng được Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác (CCD) thuộc trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II (CMARD 2) tư vấn bài bản để bà con hiểu, tham gia với phương hướng sản xuất kinh doanh rõ ràng theo từng giai đoạn và điều lệ được xây dựng chặt chẽ.

 

Những nông sản chính của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Hưng

Hoạt động của HTX bao gồm cả các dịch vụ về nông nghiệp lẫn phi nông nghiệp.

Đối với các dịch vụ nông nghiệp, HTX cung cấp cho thành viên và nông dân trong vùng dịch vụ cung cấp vật tư đầu vào, dịch vụ cung cấp cây giống và kỹ thuật nhằm tập trung giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra thông qua việc hình thành một quy trình canh tác thống nhất giữa các thành viên. Dựa trên nền tảng chất lượng đồng đều của sản phẩm, HTX tổ chức liên kết tiêu thụ, tiến đến xây dựng cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ nông sản cho thành viên.

Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh của HTX hiệu quả với sự bổ trợ của các dịch vụ phi nông nghiệp như sản xuất nước đóng chai, cho thuê địa điểm làm kho bãi… sẽ tạo nguồn thu ổn định để HTX hoạt động không phụ thuộc vào giá nông sản. HTX cũng quan tâm chăm lo đời sống của thành viên với các dịch vụ không nhằm sinh lợi như thu gom rác sinh hoạt, tín dụng nội bộ…

TS Trần Minh Hải, giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác trả lời thắc mắc của thành viên

Tại hội nghị, các thành viên đã thảo luận và thông qua điều lệ HTX gồm 7 chương, 34 điều; dự thảo phương án sản xuất kinh doanh được 100% thành viên tán thành; thông qua danh sách thành viên đăng ký; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vừa được bầu ra mắt các thành viên

Vốn điều lệ của HTX là 500 triệu đồng. Vào thời điểm diễn ra hội nghị thành lập đã có 112 thành viên HTX đăng ký tham gia HTX với tổng số vốn góp là 326 triệu đồng, tương đương 652 đơn vị vốn góp (mà nông dân thường gọi là “cổ phần”).

Bài và ảnh: Mỹ Phương (Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác) 

 

Tin mới nhất