02:56:23 25-10-2020
Home Highlights Toàn trường HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO SƠ KẾT TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO SƠ KẾT TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

E-mail Print PDF

Ngày 08/8/2017, Dự án Phát triển HTX Việt Nam do Chính phủ Canada tài trợ đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Với vai trò là Chủ Dự án Phát triển HTX Việt Nam, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 2 đã cùng đồng chủ trì hội thảo này cùng với Vụ HTX, Bộ Kế hoạch – Đầu tư.

 

 Ảnh  Hội thảo

Sau gần 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012, hoạt động của HTX trên cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Luật HTX năm 2012 ra đời và có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý cho các HTX hoạt động đúng bản chất, phát triển bền vững. Trong HTX các thành viên vừa là chủ vừa là khách hàng cùng hoạt động, cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Các HTX bước đầu đã hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ với chất lượng ngày càng tăng. Điều này giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên. 

Theo dự thảo báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, số lượng HTX của cả nước đã tăng từ 18.986 hợp tác xã (năm 2013) lên 19.569 hợp tác xã (tăng 583 hợp tác xã, năm 2016), thu hút trên 6,2 triệu thành viên. Trong số đó có 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX 2012 (đạt tỷ lệ 83,9%). Tuy tổng số HTX xã tăng không nhiều, hoạt động của các HTX đã đi vào thực chất hơn, số HTX mới thành lập hoạt động tương đối đúng Luật và hiệu quả. Số HTX mới thành lập hoạt động tương đối đúng luật và hiệu quả.

Doanh thu bình quân của một HTX năm 2016 đạt 3.017 triệu đồng/HTX, tăng 498,3 triệu đồng (tăng 19,8%); trong đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 1.573,8 triệu đồng năm 2013 lên 1.929 triệu đồng năm 2016, tăng 355,2 triệu đồng (tăng 22,56%, chiếm 64% doanh thu bình quân của một hợp tác xã).

Cùng với doanh thu, dự thảo báo cáo khẳng định, thu nhập bình quân của một HTX  đã tăng từ 155 triệu đồng năm 2013 lên 196,8 triệu đồng năm 2016 (tăng 26,9%).  Thông qua hợp tác xã, đời sống của thành viên và lao động trong hợp tác xã được tăng lên đáng kể.

Tổng số cán bộ hợp tác xã tăng từ 71.595 người năm 2013 lên 76.154 người năm 2016 (tăng 4.559 người, tương đương 6,36%). Điều đáng kể là đội ngũ cán bộ có trình độ, được đào tạo cũng được tăng theo thời gian (số lượng cán bộ qua đào tạo sơ, trung cấp tăng 4.184 người, tương đương 11,5%), qua đó mang lại nhiều khởi sắc trong tổ chức và quản lý đối với các hợp tác xã.

Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại các HTX đã rà soát thành viên, người lao động và tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hướng tới mục đích chung là nâng cao thu nhập cho thành viên và tích lũy cho HTX. Thành tựu này phần nào chứng tỏ tính ưu việt và hiệu quả của Luật HTX năm 2012 so với Luật HTX năm 2003.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, dự thảo báo cáo cho rằng, cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về pháp luật hợp tác xã. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công tác quản lý Nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã.

Một trong những giải pháp được ông Nguyễn Văn Đoàn, Vụ trưởng Vụ hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, cần mở rộng quy mô hoạt động của các hợp tác xã. Bên cạnh phương thức sáp nhập, hợp nhất để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, hợp tác xã có thể liên kết kinh tế với các hợp tác xã khác cùng hoạt động trên cùng lĩnh vực, ngành nghề trên nhiều địa bàn lãnh thổ khác nhau để nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hợp tác xã của Canada, bà Gaby Breton, đồng - giám đốc VCED lại cho rằng, cơ sở pháp lý là nền tảng cho hợp tác xã phát triển. Đầu tiên cần phân tích về bối cảnh toàn cầu hóa có nên hợp nhất và sáp nhập để mạnh hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh hay không? Bên cạnh đó, đối với các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, thì cần phải giải thể để làm trong lành hơn môi trường hợp tác xã. Pháp luật phải xây dựng phải thừa nhận tư cách pháp lý của hợp tác xã, phù hợp với những gì liên hiệp hợp tác xã thế giới đã khuyến cáo.

Khi thực thi pháp luật, thì cần quan tâm đến các cơ chế để đưa luật vào cuộc sống, tạo môi trường để các bộ ngành có thể nhập cuộc, tạo ra sự liên kết của các hợp tác xã trong các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, cần tạo lập 1 mối liên kết để các cơ quan liên quan hỗ trợ hợp tác xã, kể cả cơ quan phi chính phủ.

Ngoài ra, cũng cần phải giám sát hợp tác xã bằng các công cụ theo dõi và áp dụng. Ví dụ như ở Canada, Nhà nước quy định các báo cáo của hợp tác xã phải được kiểm toán trước khi nộp lên Chính phủ, vì vậy rất yên tâm về các số liệu thống kê trong các báo cáo này, từ đó có được bức tranh rất rõ ràng về hợp tác xã để đưa ra các biện pháp tháo gỡ nếu có khó khăn./. 

 

Latest News