18:07:26 20-10-2017
Trang chủ Tin tức Thông tin hệ thống văn bản năm 2017

Thông tin hệ thống văn bản năm 2017

Email In PDF.

Trong năm 2017 có nhiều chính sách về Thuế, bảo hiểm, kế toán có nhiều thay đổi nên Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II cập nhật những thông tin thay đổi mới sắp có hiệu lực trong năm 2017. Sau đây là văn bản được cập nhật

HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG NĂM 2017">Hệ thống văn bản kế toán năm 2017

HỆ THỐNG VĂN BẢN LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM ÁP DỤNG NĂM 2017">Hệ thống văn bản lao động, bảo hiểm năm 2017

HỆ THỐNG VĂN BẢN THUẾ ÁP DỤNG NĂM 2017">Hệ thống văn bản thuế năm 2017 

 

Tin mới nhất