14:15:08 06-02-2023
Home Highlights Toàn trường Dự án xây dựng hiệp hội kinh doanh hiệu quả vì sự phát triển năng động và toàn diện ở Việt Nam

Dự án xây dựng hiệp hội kinh doanh hiệu quả vì sự phát triển năng động và toàn diện ở Việt Nam

E-mail Print PDF
 
 TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MIỀN NAM.
 
 Phối hợp tổ chức hội nghị: Trao đổi kinh nghiệm tổ chức lại HTX tại các tỉnh, Thành phố Miền Nam.
 Thời gian: Từ ngày 05/5 - 06/5/2016.
 Địa điểm: Hội trường A, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển Nông thôn II.
 

Latest News