14:23:16 06-02-2023
Home Highlights Toàn trường Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật triển khai chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật triển khai chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

E-mail Print PDF

 

Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật triển khai chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Tổ chức hội thảo: Xây dựng Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG và Quy chế điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Thời gian: Ngày 24 tháng 03 năm 2016. 

 

Latest News