06:20:17 25-11-2017
Trang chủ Tin tức Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2015

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2015

Email In PDF.

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II thông báo kết quả tuyển dụng đến các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức năm 2015 trong file đính kèm.

Các ứng viên có nhu cầu giải quyết khiếu nại vui lòng phản ánh về Phòng Tổ chức, Hành chính – Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II. Thời gian nhận đơn khiếu nại: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/9/2015.

 

Tin mới nhất