12:38:41 06-02-2023
Home Highlights Toàn trường Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2014

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2014

E-mail Print PDF

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II thông báo kết quả tuyển dụng đến tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức năm 2014 trong file đính kèm.

Các anh chị có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi, vui lòng nộp đơn (theo mẫu đính kèm) tại Phòng Tổ chức, Hành chính – Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II.

Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 04/08/2014 đến ngày 15/08/2014.
 

Latest News