10:04:16 29-09-2023
Trang chủ Tin tức Thông báo tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Thông báo tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Email In PDF.

Thông báo về việc tổ chức lớp "Tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Chính phủ và các thông tư số 10/2013/TT-CP của Chính phủ, Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng"

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm

 

Tin mới nhất