09:56:33 29-09-2023
Trang chủ Tin tức Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển và thi tuyển trong thông báo xét tuyển đợt 1 của Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II

Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển và thi tuyển trong thông báo xét tuyển đợt 1 của Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II

Email In PDF.

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II thông báo đến tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2013 như sau:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển: (FILEĐÍNH KÈM)

2. Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển: (FILE ĐÍNH KÈM)

 

                                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                     TS.Đinh Công Tiến

 

Tin mới nhất