10:51:15 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Trái phiếu bảo kê theo thiết bị

Trái phiếu bảo kê theo thiết bị

Email In PDF.

Trái phiếu bảo kê theo thiết bị (equipment trust certificates): Là các trái phiếu trung và dài hạn. Lãi được trả cho loại này là nguồn cho thuê và khai thác thiết bị leasing. Loại trái phiếu này có một lịch sử sử dụng tài trợ rất hiệu quả, đồng thời cung cấp một công cụ rất an toàn cho người đầu tư, đặc biệt trong hai ngành đường sắt và hàng không, để mua sắm và đổi mới tàu xe và phi cơ.

 

Tin mới nhất