11:44:10 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Trái phiếu có tài sản đảm bảo

Trái phiếu có tài sản đảm bảo

Email In PDF.

Trái phiếu có tài sản đảm bảo (mortgage bond): là loại trái phiếu dài hạn có độ an toàn cao nhất so với các trái phiếu cùng loại. Tài sản bảo đảm được quản lý theo thủ tục cầm cố. Có hai loại tài sản đảm bảo:

 

- Dạng đóng closed- end mortgage, loại này không cho tổ chức phát hành trái phiếu dùng tài sản mortgage để vay mượn thêm, nhằm tạo một sự bảo vệ cao cho các trái chủ.

- Dạng mở open- end mortgage, cho phép các công ty phát hành được phép sử dụng tài sản đã mortgage để huy động thêm nợ, nhưng thường là trong một giới hạn quy định. Về kỹ thuật, trái phiếu này thường được các công ty tiện ích phát hành theo các sê- ri, với lượng phát hành bằng nhau và kế tục theo lối cuốn chiếu.
 

Tin mới nhất