17:56:18 22-09-2018
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Năng lực kiểm định

Năng lực kiểm định

Email In PDF.
Xác suất bác bỏ một giả thuyết khi nó sai là 1-P(II) và được gọi là năng lực kiểm định.
 

Tin mới nhất