10:42:12 21-05-2022
Home Dictionary M Mức ý nghĩa

Mức ý nghĩa

E-mail Print PDF
Xác suất sai lầm loại I lớn nhất khi H0 đúng được gọi là mức ý nghĩa (còn được gọi là kích thước của kiểm định).
 

Latest News