15:45:38 25-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành S Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Email In PDF.
Đối với bất kỳ một thủ tục kiểm định nào có thể xảy ra ba kết quả sau: (1) quyết định đúng được thực hiên (nghĩa là, thủ tục chấp nhận giả thuyết đúng và bác bỏ giả thuyết sai), (2) một giả thuyết đúng bị bác bỏ, (3) một giả thuyết sai được chấp nhận.  Sai lầm bác bỏ H0 khi nó đúng được gọi là sai lầm loại I. Sai lầm không bác bỏ H0 khi nó sai được gọi là sai lầm loại II. Tương ứng với mỗi loại sai lầm này là một giá trị xác suất. Chúng được gọi là các xác suất sai lầm loại I và loại II và được ký hiệu là P(I) và P(II).
 

Tin mới nhất