01:00:53 25-01-2021
Trang chủ Từ điển chuyên ngành K Kiểm định thống kê

Kiểm định thống kê

Email In PDF.
Một quy tắc ra quyết định chọn lựa một trong các phép quy nạp "bác bỏ Giả thuyết Không" hoặc "không bác bỏ Giả thuyết Không" cho mọi kết quả của một thí nghiệm gọi là kiểm định thống kê.
 

Tin mới nhất