01:06:29 21-01-2022
Trang chủ Từ điển chuyên ngành T Thủ tục kiểm định giả thuyết

Thủ tục kiểm định giả thuyết

Email In PDF.
Ba bước cơ bản trong bất kỳ thủ tục kiểm định giả thuyết nào gồm (1) hình thành hai giả thuyết đối lập nhau, (2) tính trị thống kê kiểm định và xác định phân phối mẫu của nó, (3) đưa ra quy tắc ra quyết định và chọn một trong hai giả thuyết.
 

Tin mới nhất