18:40:41 05-12-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành N Nâng cao chất lượng công việc

Nâng cao chất lượng công việc

Email In PDF.

Nâng cao chất lượng công việc là thiết kế lại nội dung công việc để nó có ý nghĩa hơn và đem lại sự phấn khởi qua việc tạo điều kiện cho công nhân tham gia vào việc hoạch định, tổ chức, điều khiển công việc của họ.

Việc nâng cao chất lượng công việc giả định là có rất nhiều công việc chuyên môn mà những người công nhân không thể nào hình dung được là làm sao họ có thể góp phần vào mục đích chung.

Người công nhân cả ngày chỉ biết siết ốc vào bù lông sẽ quên mọi việc khác như ốc dùng để giữ bánh xe trong 1 xe mới và sự an toàn của gia đình anh phụ thuộc vào sự làm việc cần cù chăm chỉ của anh.

Nâng cao chất lượng công việc không chỉ mang lại sự hài lòng không thôi, mà nó còn làm cho việc tổ chức thêm hiệu quả. Nhiều nhà quản lý cảm thấy mục tiêu của nâng cao chất lượng công việc và nâng cao hiệu quả không những chỉ thích hợp với nhau mà còn là bộ phận cần thiết cho nhau. Họ tranh cãi với nhau là khó có thể kéo dài việc sản xuất mà không có sự thích thú trong công việc, và việc nâng cao chất lượng công việc sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Hai điều kiện cần có thể thiết lập hiệu quả của việc nâng cao chất lượng công việc:

- Việc quản lý phải cung cấp thông tin, mục tiêu và hiệu suất công tác mà trước đây không thích hợp với những công nhân.

- Một bầu không khí tổ chức thích đáng được thiết lập để đưa đến thành công, trước hết bầu không khí này không được gợi ý quá đáng đến việc kiểm tra cách cư xử riêng của từng người trong cơ cấu tổ chức.

Hai điều kiện này có thể định hướng bởi quan điểm quản lý truyền thống:

Thứ nhất, Từng người làm công đều được xem là nhà quản lý. Mỗi người phải cỏ quan hệ với các hoạt động về quản lý kế hoạch, tổ chức, kiểm tra công việc của mình. Đó là mục tiêu cơ bản của việc nâng cao chất lượng công việc.

Thứ hai, Cơ cấu tổ chức phải cố gắng biến công việc thành trò chơi - làm cho công việc trở nên vui vè. Nếu công việc của một công nhân được phân bố nghĩa là nó mang lại phần thưởng trò chơi đã được chơi, mục tiêu thấy được và có ý nghĩa, thông tin phản hồi tức khắc, sự liên kết nhóm nảy sinh, và những công nhân sẽ phấn khởi với công việc của họ. Ngoài ra, chúng ta nên phân bố một số phần thưởng cho công việc nhằm kích thích động viên người lao động.

 

Tin mới nhất