05:44:55 23-04-2021

Kỹ thuật Delphi

Email In PDF.

Kỹ thuật Delphi là phương pháp để tổng hợp quan điểm của chuyên gia. Kỹ thuật Delphi có tính vô danh và tính phản hồi. Để bảo đảm rằng mỗi chuyên gia sẽ đưa ra dự báo tốt nhất của họ, dự báo sẽ được tổng hợp thông qua bảng câu hỏi, chứ không phải là meeting hay quyết định và mỗi phản hồi cá nhân sẽ được giấu tên đi. Kết quả từ bảng câu hỏi sẽ được lập thành bảng và gửi lại cho các chuyên gia. Các chuyên gia sẽ được yêu cầu để điều chỉnh câu trả lời của họ nếu cần. Cụ thể là nếu dự báo của chuyên gia này ở 25% thấp nhất hay 25% cao nhất so với mức dự báo tổng hợp, họ sẽ được yêu cầu điều chỉnh dự báo của họ.

Dự báo một lần nữa sẽ được tổng hớp, gửi về các chuyên gia và quá trình tổng hợp sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi đạt được một khoảng dự báo dao động nhỏ sau một số bước vừa phải.

Cho dù kỹ thuật Delphi vẫn đang được dùng rộng rãi, vẫn có nhiều khiếm khuyết. Việc tiến hành lấy ý kiến một thời gian dài dẫn đến các ý kiến sẽ lẫn lộn, khó phân biệt; việc chọn lựa chuyên gia có phần ngẫu nhiên và thường thì có chuyên gia sẽ rút ra khỏi chuyên gia. Cuối cùng là ngay cả khi đạt được một sự thống nhất, nó có thể sai.

 

Tin mới nhất