05:35:34 30-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành Đ Định vị doanh nghiệp

Định vị doanh nghiệp

Email In PDF.

Định vị doanh nghiệp nhằm mục đích chọn địa điểm thành lập doanh nghiệp, các bộ phận của doanh nghiệp sao cho hợp lý kinh tế nhất. Định vị doanh nghiệp chịu ảnh hưởng các nhân tố chủ yếu sau:

1. Các điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất, thủy văn khí hậu...

2. Các điều kiện xã hội: dân số, phong tục, trình độ văn hóa-kỹ thuật, cơ sở hạ tầng địa phương...

3. Các nhân tố kinh tế như:

(i) Gần thị trường tiêu thụ: các doanh nghiệp dịch vụ sản xuất mặt hàng khó vận chuyển...

(ii) Gần nguồn nguyên liệu: sản phẩm giảm trọng trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, nguyên liệu tươi sống.

(iii) Gần nguồn nhân công.

(iv) Nhân tố vận chuyển.

 

Tin mới nhất