10:31:06 28-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo V/v tổ chức lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ rừng (hình thức học trực tuyến)

Thông báo V/v tổ chức lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ rừng (hình thức học trực tuyến)

Email In PDF.
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thông II trân trọng thông báo đế quy cơ quan, đơn vị cá nhân; về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức  chuyên ngành bảo vệ rừng (hình thức học trực tuyến); Vui long tải file xem nội dung thông báo tại đây./.
 

Tin mới nhất