10:30:03 28-09-2023
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Email In PDF.
Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trong5tho6ng1 báo đến quý cơ quan đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; vui lòng tải file nội dung thông tin về xem; Trân trọng./.
 

Tin mới nhất