00:48:04 28-09-2023
Home Hoạt động Đảng Thông báo về việc lập kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm, bảo trì trang thiết bị năm 2023

Thông báo về việc lập kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm, bảo trì trang thiết bị năm 2023

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II kính gửi các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường; Thông báo về việc lập kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất mua sắm, bảo trì trang thiết bị năm 2023; Vui lòng tải file nội dung tại đây.
 

Latest News