04:31:29 29-06-2022
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

E-mail Print PDF
Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thống báo đến quý cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT; Vui lòng tải file nội dung chiêu sinh; Trân trọng./.
 

Latest News