17:36:34 29-09-2023
Home Enrolments News for Enrollment Thông báo Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

Thông báo Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

E-mail Print PDF
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thông báo Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021; Chi tiết nội dung vui lòng tải file tại đây.
 

Latest News