13:38:31 17-01-2021
Home Hoạt động Đảng Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

E-mail Print PDF
Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo đến các đơn vị, tổ chức cá nhân đủ điều kiện, nhu cầu tham dự đấu giá tải sản; (Thông tin Thông báo xin vui lòng tải file tại đây)
 

Latest News